Examenblad 2012
Gouda Sting Gouda Indebuurt The Sting Gouda Indebuurt Indebuurt The The The Sting Sting Gouda b6Y7yvgf
Boys Kids Girls KinderenKledingAccessoires Shades Sunglasses UqzSMVLGp

VraagPnwo8x0k Skateboarding Space Womens Laces Shoes Outer Ouxioaz Round Shoe Ny8vn0Omw

Hoe moeten cijfers worden afgerond?

Antwoord

Terecht willen examensecretarissen precies weten hoe de afronding met het oog op de 5,5-eis is geregeld. Verwarring moet op de drukke uitslagdag worden voorkomen.

De afrondingsregel is in beginsel eenvoudig:

Per kandidaat is er een lijst van CE-cijfers (zie de veelgestelde vraag Welke cijfers tellen mee?) Van die lijst wordt het rekenkundig gemiddelde bepaald. Dat rekenkundig gemiddelde moet voldoende zijn, dat wil zeggen ten minste 5,5 of hoger.

Dat wil dus zeggen: u bepaalt het rekenkundig gemiddelde en bekijkt of dat lager of hoger is dan 5,5. Bij 5,5 of hoger voldoet de kandidaat aan de eis m.b.t. het gemiddelde voor het ce.

Een gemiddelde van 5,48333 is lager dan 5,5.

Regelgeving over afronding

Het Eindexamenbesluit VO regelt expliciet of, hoe en hoe ver examenresultaten voor de berekening van de uitslag moeten worden afgerond. En regelt niet hoe het binnen het schoolexamen moet als er geen CE op het SE volgt. Dat laatste heeft bij het SE geleid tot de praktijk van het tussentijds afronden: gemiddelde van de resultaten maatschappijleer 1 is 5,46. Dat wordt 5,5 en daarna 6.

Dat is een valide regeling (mits uiteraard door de school voor elke leerling toegepast en in het examenreglement vastgesteld). De school heeft de ruimte om het zo te regelen, maar wordt daartoe niet verplicht. Binnen het SE is tussentijds afronden niet voorgeschreven, maar wel toegestaan. Het is verstandig de afronding van de schoolexamencijfers vast te leggen in het Examenreglement (dus ook als er niet tussentijds wordt afgerond), al is het maar om een jaarlijkse discussie hierover te voorkomen.

Kleding Koop Overhemd Overhemden Heren Legend Pme Online ZPTkuwilXO

Zodra (ook) cijfers voor het centraal examen in het geding zijn, stopt de keuzevrijheid van de school en is een en ander in regels vastgelegd:

  • Kleding Koop Overhemd Overhemden Heren Legend Pme Online ZPTkuwilXO
    Het eindcijfer (dat op het grootste deel van de uitslagregels van toepassing is) is een geheel getal
  • Het SE-cijfer van een vak zonder CE is eveneens een geheel getal. Dat gehele getal is dan meteen het eindcijfer
  • Het SE-cijfer van een vak mét CE is een getal met één decimaal
  • Het CE-cijfer van een vak is een getal met één decimaal (zelfs als er geen SE is. Dat kan alleen bij kunst algemeen havo en vwo – bij leerlingen die alleen 'de theorie' doen)
    Goedkope Schoenen Officiële Site België Koop Sale zpMUqSV

Als dus:

  • van een kandidaat een eindcijfer voor een vak moet worden bepaald

Dan worden de delen gemiddeld en daarna op een geheel getal afgerond. Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.Kleding Koop Overhemd Overhemden Heren Legend Pme Online ZPTkuwilXO

Voorbeeld: 5,3 SE en 5,6 CE. Gemiddeld 5,45. Het eerste getal na de komma is een 4 en derhalve moet er naar beneden worden afgerond.

Dat is het gemiddelde van een aantal gehele getallen. En het gemiddelde ook weer zonder tussentijds afronden een geheel getal. 6 + 6 + 7 = 19.

19 : 3 = 6.333.. en wordt 6.

Elk deel heeft één decimaal; bijvoorbeeld CPE 5,4 en CSE 5,3. Het CE-cijfer moet een cijfer met één decimaal worden. Het gemiddelde van 5,4 en 5,3 is 5,35 wordt 5,4.

CE-eis

De CE-eis werkt met CE-eindcijfers. Allemaal resultaten in één decimaal dus – want elk CE-cijfer is een cijfer in één decimaal. Die resultaten worden gemiddeld. En dat gemiddelde moet voldoende zijn. Voldoende wil zeggen: 5,5 of hoger.

Voorbeeld

Een lijst 5,5; 5,5; 5,5; 5,5; 5,5; 5,4 geeft gemiddeld 5,48333. NIET tussentijds afronden, want nergens is geregeld dat dat moet. 5,48333 is lager dan 5,5.

In een tabel zou dat er dan als volgt uit zien:

Aantal bij uitslag betrokken CE-cijfers

minimaal aantal punten

4

22,0

5

27,5

6Van Nette Collection Zwart Eymeric 1969 Versace 40 rxedCoBW

33,0

7

38,5

Kleding Koop Overhemd Overhemden Heren Legend Pme Online ZPTkuwilXO

8

44,0

Kleding Koop Overhemd Overhemden Heren Legend Pme Online ZPTkuwilXO

Meer informatie

  • Aanscherping exameneisen in het voortgezet onderwijs
Kleding Koop Overhemd Overhemden Heren Legend Pme Online ZPTkuwilXO
Het Manfield Herenschoenen • Ontdek Hier Outlet Zalando gIyvfY6m7b